ELÄINHAHMONARRATIVEJA KAUPPAKORKEAKOULUSSA
Jokaista opintosuuntaa kuvaa eläin, joista jokaisesta on voi helposti vetää ihmisen persoonaan liittyviä konnotaatioita.