Uuden strategian keskeisin osa-alue on KY-toiminnan painopisteen muutos yksilöntukemisesta yhteisöllisyyden tukemiseen, kirjoittaa Jyri Heimo.

 

TEKSTI: JYRI HEIMO

 

KY:n edustajisto hyväksyi KY:lle uuden strategian lokakuun päätteeksi. Olemme panostaneet siihen, että muutokset siirtyvät käytäntöön budjetoinnin kautta. Strategia tarkastelee KY:ta kokonaisuutena, jossa muutokset on otettu osaksi talousarviota ja laskettu viiden vuoden aikajänteelle. Lisäksi strategisia kärkihankkeita varten perustetaan neljä uutta edustajiston alaista toimielintä, “Task Forcea”, joiden tarkoituksena on varmistaa meille tärkeiden hankkeiden toteutuminen.

Mitä uusi strategia sitten tarkoittaa käytännössä? Keskeisin strategian osa-alue on KY-toiminnan painopisteen muutos yksilön tukemisesta yhteisöllisyyden tukemiseen. Kerhot, ainejärjestöt, jaostot, valiokunnat ja työryhmät ovat ydin, joiden toiminnasta KY-yhteisö rakentuu. Tämän yhteisön tukeminen on KY:n tärkein tehtävä, josta juontuu uusi visiomme: haluamme luoda maailman parhaan opiskelijakokemuksen.

Uusi visio toteutuu siten, että KY:n varallisuutta käytetään jatkossa enemmän yhteisöjen tukemiseen, esimerkiksi nostamalla kerhojen saamia tukia. Vastaavasti vaihtoapurahat, stipendit ja tunnuspalkinnot poistetaan kokonaan. Vaihtoapurahoja voi hakea vielä vuoden 2019 ajan, minkä jälkeen tuet loppuvat. Stipendejä ja tunnuspalkintoja jaetaan viimeisen kerran ensi vuonna. Strategista muutosta puoltaa keväällä toteutettu tutkimus, jonka mukaan vaihtoapurahojen vaikutus vaihtoon lähdölle on kokonaisuutena vähäinen.

Uuden strategian muut merkittävät osa-alueet ovat neljä kärkihanketta: uudet tilat, digitaalinen KY, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ketterä organisaatio. Ehdottomasti tärkein näistä on KY-talon toimintojen ja palvelutason siirtäminen uuteen rakennukseen Otaniemessä. Ilmaisten tilojen tarjoaminen KY:n toimijoille ja ainejärjestöille on tärkeä osa yhteisöllisyyden rakentumista. Myös tavoite KY-talon palauttamisesta opiskelija-asumiskäyttöön on kirjattu strategiaan.

Toinen kärkihankkeemme on digitaalinen KY, johon sisältyy KY:n palvelujen ja toimintojen digitalisointi ja automatisointi. Tässä keskiössä on KY App, joka on tarkoitus lanseerata ensi vuoden aikana. KY Appista tulee KY:n ensisijainen palvelukanava, jossa yhdistyvät muun muassa tapahtumamarkkinointi, maksutoiminnot, yhdistysten palvelut, viestintä, jäsenkeskustelu ja analytiikka. Näistä viimeisin on olennainen osa uutta strategiaa, jossa KY:tä johdetaan dataa hyödyntäen, ei pelkällä intuitiolla.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on rakentaa KY:n ulkoista brändiä ja kasvattaa KY:läisten haluttavuutta työnantajien keskuudessa. Hankkeessa kehitetään KY:n mediasuhteita, suunnitellaan KY:n näkyvyyttä ja hyödynnetään viestintätoimistoja tilanteissa, joissa on mahdollisuus tuottaa brändiä rakentavaa viestintää. Kärkihanke voi tuntua opiskelijayhteisöstä etäiseltä, mutta kannattaa muistaa, että meillä on lähes 50 miljoonan omaisuus, pitkä historia vaikuttajana Suomessa ja vaikutusvaltainen rooli koulutuspolitiikassa. On sen jäsenten etu, että KY on aktiivinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolla.

Viimeinen kärkihanke on ketterä organisaatio. Henkilöstokulumme ovat verrattain suuret toiminnan kokonaisuuteen nähden, sillä KY:n nykyinen toimisto on perintö ylioppilaskunta-ajoilta. Tavoitteena onkin organisaatio, joka mahdollistaa varojen käytön strategisesti tärkeisiin hankkeisiin ja toimintoihin, samalla säilyttäen olennaiset palvelutoiminnot.

Haluatko kirjoittaa tai kuvata Kylteriin? Onko sinulla juttuvinkki?

Näköislehti

Kylterin kansi