Kuluttajatutkimuslaitoksen johtaja Päivi Timosen mielestä talous on täynnä poliittisia kysymyksiä, joista ympäristöasiat ovat ajankohtaisimpia.


TEKSTI: VIVI KIUKKANEN
KUVA: ATTE MÄKINEN


Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Minusta tuli yliopistotutkija, kun Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kuluttajatutkimuslaitos siirrettiin viisi vuotta sitten osaksi Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiedekuntaa. Kuluttajatutkimus tuli eteeni sattumalta tohtoriopintojen kautta. Olin aikaisemmin pankissa töissä, jossa päädyin tutkimaan asumisen velkaongelmia.

Millaiset kuluttamiseen liittyvät tutkimusaiheet ovat tällä hetkellä mielestänne ajankohtaisia ja kiinnostavia?
Ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen ja kuluttamiseen liittyvät kysymykset ovat säilyttäneet ajankohtaisuutensa 1990-luvulta asti. Kestävään kehityksen ja kulutuksen välisen suhteen tutkiminen vaatii soveltamista, sillä olemassa olevaa tutkimusaineistoa ei usein ole tarkoitettu sen tutkimiseen. Voimme esimerkiksi yrittää tulkita, miten ympäristöasiat vaikuttavat nuorten asunnon hankintapäätökseen, laskemalla asuntojen ympäristövaikutukset ja vertaamalla niitä myytyihin asuntoihin.

Mitä olet mieltä ylikuluttamisen käsitteestä? Voimmeko kuluttaa liikaa tai liian vähän?
Ylikuluttamisesta puhuttaessa kuluttajia usein syyllistetään ja kulutus nähdään liittyvän pääosin materiaaliin kulutukseen. Kuluttamisesta keskusteltaessa ei tulisi unohtaa kysynnän merkitystä talouden mekanismina. Kuluttamisen määrän sijaan tulisi keskittyä kuluttajien aktiivisuuteen ja siihen, millaisten markkinoiden tulisi olla. Markkinoille voi esimerkiksi syntyä uusia kuluttamisen negatiivisia vaikutuksia kompensoivia tuotteita ja palveluita.

Puhutaan poliittisten äärilaitojen noususta. Näkyykö tämä ihmisten kulutustottumuksissa?
Lihan kulutuksen vähentyminen on hyvä esimerkki, miten kuluttaminen on kiistojen kohde. Politiikka on läsnä muun muassa syömiseen, kulkuneuvoihin ja asumiseen liittyvissä kulutuspäätöksissä. Poliittiset äärilaidat haluavat kärjistää asioita ja kulutuksen kautta se on helppo tehdä, koska se tulee lähelle ihmisiä. Suomessa erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvät kulutuspäätökset on politisoitu Perussuomalaisten ja Vihreiden väliseksi jännitteeksi.

Olet tutkinut pitkään kuluttamista. Mikä on tuorein asia, jonka olet oivaltanut?
Tutkin parhaillaan kollegani kanssa eurooppalaista kyselytutkimusaineistoa, jossa selvitettiin, ketkä kuluttajista eivät saa velkaa pankeista ja luottolaitoksista. Ajattelimme, että velkamarkkinoille pääseminen on hyvin toimivan yhteiskunnan merkki. Tutkimusta tehdessämme yllätyimme, miten moraalinen kysymys luoton saaminen on. Velan saamista ei pidetä oikeutena, vaan velkaantumista pidetään vähän vaarallisena ja osin moraalittomana. Yhteiskunnalliset normit asettavat taloudelle rajoitteita, mikä asettaa talouden tutkimukselle yllättäviä haasteita.

Haluatko kirjoittaa tai kuvata Kylteriin? Onko sinulla juttuvinkki?

Näköislehti

Kylterin kansi