Tuleva EU-komissaari pitää ilmastonmuutosta, globaalia kilpailua ja ikääntymistä Euroopan suurimpina haasteina

TEKSTI: JUUSO JÄRVINIEMI
KUVA: PEKKA KORVUO

Ovatko EU-komissaarit poliitikkoja vai virkamiehiä?
Tietynlainen virkamiesmäisyys syntyy siitä, että komissaarien tehtävänä ei ole toimia yksittäisten jäsenmaiden edunvalvojina, vaan katsoa EU:n kokonaisetua ja edistää tasapuolista kehitystä koko unionin alueella. Komission aloiteoikeus lainsäädännössä kuitenkin tarkoittaa, että komissio käytännössä asettaa lainsäädännöllisen agendan ja käyttää siten merkittävää valtaa EU:n poliittisen tulevaisuuden visioimisessa. Lisäksi komissaarinimitykset vahvistaa vaaleilla valittu parlamentti.


Tietynlainen virkamiesmäisyys syntyy siitä, että komissaarien tehtävänä ei ole toimia yksittäisten jäsenmaiden edunvalvojina, vaan katsoa EU:n kokonaisetua ja edistää tasapuolista kehitystä koko unionin alueella. Komission aloiteoikeus lainsäädännössä kuitenkin tarkoittaa, että komissio käytännössä asettaa lainsäädännöllisen agendan ja käyttää siten merkittävää valtaa EU:n poliittisen tulevaisuuden visioimisessa. Lisäksi komissaarinimitykset vahvistaa vaaleilla valittu parlamentti.

Valtionvarainministerinä olit eurokriisin silmässä. Mitä opit eurokriisistä?
Opin monenlaisia asioita, muun muassa sen, että ison kriisinkin keskellä EU:ssa kyetään tekemään päätöksiä ja toimimaan yhteiseksi hyväksi.

Onko EU tarpeeksi kestävä seuraavan talouskriisin varalle?
Brexit on osoittanut, että jäsenmailla on tiukan paikan tullen kykyä ja halua poliittiseen yhtenäisyyteen. Poliittisen kestävyyden kannalta vaikeasti ennakoitavia haasteita ovat mahdolliset sisäpoliittiset kriisit, jotka pahimmillaan heijastuvat EU-tasolle.

Pankkisektorin riskeistä on nyt realistisempi kuva kuin eurokriisin alla ja pankkien vakavaraisuuden parantamiseksi on luotu yhteisiä pelisääntöjä ja valvontaa. Vaikka pankkiunionin viimeistely on vielä kesken, on unioni kuitenkin viime kriisin jälkeen luotujen työkalujen ansiosta vah- vempi kuin ennen viime eurokriisiä.

Entä pitkä aikaväli: Mitkä ovat Euroopan kolme suurinta taloudellista haastetta tulevina vuosikymmeninä?
Ensimmäisenä ilmastonmuutos, aikamme suurin yksittäinen uhka, jolla on runsaasti suoria ja epäsuoria sosiaalisia, eko- logisia ja taloudellisia vaikutuksia. Toisena maanosamme pysyminen mukana alati kiristyvässä globaalissa kilpailussa uusista teknologioista ja innovaatioista. Kolmantena väestön ikääntymiseen ja osaamistason ylläpitämiseen liittyvät haasteet, joihin vastaaminen vaatii jäsenmaissa rakenteellisia uudistuksia ja tulevaisuusinvestointeja.

Miten EU:n pitäisi alkaa luoda suhteita Isoon-Britanniaan, jos Brexit toteutuu lokakuun lopussa?
Paljon riippuu siitä, hyväksyykö Iso-Britannia EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen vai toteutuuko sopimukseton Brexit. Mikäli sopimukseton Brexit toteutuu, Iso-Britanniasta tulee suhteessa EU:hun ns. kolmas maa ja käytännössä kaikkien kauppaa, liikkumista ja muuta yhteistyötä koske- vien, EU:ta sitovien sopimusten soveltaminen Isossa-Britanniassa loppuu. Tällöin suhteet on rakennettava uudelleen melkeinpä tyhjästä.

Miten valmistaudut uusiin tehtäviin ennen komissaarina aloittamista?
Komissaarinimitystä ja uuden komission aloitusta edeltävät Euroopan parlamentin kuulemiset, joissa ehdokkaiden on vakuutettava europarlamentaarikot sopivuudestaan tehtävään ja omaan salkkuunsa liittyvästä asiaosaamisesta. Komission salkkujaosta, siis komissaarien välisestä työnjaosta, päättää komission tuleva puheenjohtaja. Kun oma salkkuni selviää, valmistaudun kuulemiseen perehtymällä sen tehtäväkenttään, haasteisiin ja lainsäädäntöaloitteisiin.

Haluatko kirjoittaa tai kuvata Kylteriin? Onko sinulla juttuvinkki?

Näköislehti

Kylterin kansi