Klikkijournalismille vastaiskun tehneet ystävykset uskovat, että verkkolehtien nykyinen ansaintalogiikka ei kannusta laadukkaaseen journalismiin.

TEKSTI SUSANNA MANNERKOSKI
KUVA JESSE SALO

 

Kesäkuussa 2015 Lauri Skön sai idean Facebook-sivusta, joka paljastaa uutissivujen niin sanottujen ”klikkiotsikoiden” sisällön ilman, että otsikkoa tarvitsee edes avata. Syntyi Klikinsäästäjä, jonka pyörittämiseen liittyivät myöhemmin mukaan hänen ystävänsä Kouvola-ajoilta Markus Hav, Tom Himanen ja Deniz Kaya.

100 000 Facebook-tykkääjän ja mediamylläkän jälkeen Klikinsäästäjän taustalla olevan ideologian pohjalta on nyt syntymässä Momentum-applikaatio, joka näillä näkymin lanseerataan suurelle yleisölle ensi syksynä. Momentum tuo eri verkkolehtien mielenkiintoisimmat uutiset käyttäjälle yhdelle feedille personoidusti. Myös mainokset määrittyvät käyttäjän klikkaamien otsikoiden mukaisesti. Applikaatiossa esillä olevat informatiiviset otsikot sisältävät avainsanoja, joiden perusteella algoritmi valitsee käyttäjälle häntä todennäköisesti kiinnostavat mainokset. Näin sekä kuluttaja että mainostaja hyötyvät kohdennetusta markkinoinnista, eikä median tarvitse kalastella sivujen avaamisia epäinformatiivisilla otsikoilla.

Deniz Kaya näkee, että Momentum tarjoaa alustan, jonka avulla kuluttaja pystyy kokoamaan kaikki tarvitseman sa uutiset yhteen paikkaan. Näin tarve usealle applikaatiolle pelkkää uutisten lukemista varten poistuu.

“Momentum on myös ehdottomasti kannanotto sitä ansaintalogiikkaa kohtaan, joka verkkomainonnassa nykypäivänä on”, kauppakorkeakoulussa opiskeleva Markus Hav kertoo.

 

Suuryritykset Google ja Facebook ovat harrastaneet personoituja mainoksia jo pitkään. Momentum-applikaation käyttäjä voi kuitenkin päättää, mitä tietoja antaa mainostajien käyttää, tai kytkeä mainokset kokonaan pois. Käyttäjän on myös mahdollista valita, minkälaisia ja mihin aiheeseen liittyviä mainoksia hän tahtoo nähdä. Sovellus siis perustuu käyttäjän vapaaehtoisuuteen, ja siihen, että käyttäjä on sovelluksen todellinen hyötyjä.

“Kaiken ytimessä on se, ettei kuluttaja koe itseään huijatuksi. Jos kuluttajalle ei kerrota, että mainos on mainos, niin se on väärin. Koen, että tämä on tärkeä viesti”, Hav kertoo.

Sekä Hav että Kaya toivovat Klikinsäästäjän ja Momentumin toimivan keskustelun avaajana kuluttajien, median ja mainostajien välillä. Momentumin perustajat eivät halua syyllistää medioita, vaan osoittaa, että markkinointia voidaan myös toteuttaa uudenlaisella tavalla. He haluavat tuoda verkkolehdille parempia mahdollisuuksia mainostaa, jotta lehdet voisivat keskittyä olennaiseen, eli laadukkaaseen ja todenmukaiseen sisältöön.

Klikinsäästäjä on purrut kansaan – Facebook-sivun 100 000 tykkääjän raja ylittyi helmikuussa. Viikottain Klikinsäästäjä parhaimmillaan tavoittaa jopa 500 000 suomalaista. Siksi Momentumin lähtökohdat ovatkin startup-yritykselle poikkeukselliset, koska potentiaalinen applikaation käyttäjäkunta ja yleisö ovat jo valmiina. Suurin ja tärkein haaste on kuitenkin saada ihmiset todella kuuntelemaan. Ajatus Momentumin kaltaisesta sovelluksesta syntyi viime syksynä, ja applikaatiolle etsitään parhaillaan testikäyttäjiä. Hav ja Kaya myöntävät, että 100 000 tykkääjään tuki on antanut rohkeutta projektin työstämiseen. Suuri yleisö ei ole heille itseisarvo, mutta se on luonut luottamusta, jonka pohjalta he ovat uskaltaneet priorisoida aikaansa ja keskittyä applikaation työstämiseen. Suuren yleisömäärän tuoma valta on ollut myös toimiva keino saada mediat keskustelemaan heidän kanssaan.

“Kaiken ytimessä on se, ettei kuluttaja koe itseään huijatuksi.”

 

“Tuntuisi väärältä olla käyttämättä tätä tilaisuutta hyväkseen”, Hav sanoo.

Vaikka tykkäyksiä olisikin vähemmän, olisi applikaatio silti syntynyt. He uskovat kuitenkin, että se olisi silloin syntynyt hitaammin, ja että heidän tekemänsä liiketoimintaratkaisut olisivat hyvin erilaisia. Rohkeutta on tuonut myös ihmisten positiivinen suhtautuminen applikaation mainontalogiikkaa kohtaan. He ovat avoimesti kertoneet applikaation mainoksellisuudesta, eikä soraääniä toistaiseksi ole kuulunut.

Onko kuitenkin mahdollista, että personoituja uutisia lukiessaan applikaation käyttäjän on niin sanotusti helppo kuplautua?

“Pyrimme kyllä siihen, ettei näin tapahtuisi”, Hav sanoo. Käyttäjä pystyy itse säätelemään oman profiilinsa personointia, jos hän tuntee uutisten olevan liian yksipuolisia.

“Minä käytän vain muutamia uutislähteitä, eli olen jo valmiiksi kuplautunut tiettyjen medioiden luetuimpiin uutisiin”, Kaya toteaa. Hänen mielestään myös yksittäisten medioiden uutistarjonta voi olla hyvin yksipuolista.

Koska Momentumin tarkoituksena on yhdistää kiinnostavimmat uutiset tiiviiksi paketiksi, joutuu käyttäjä hyväksymään, etteivät kaikki uutiset voi valikoitua uutisvirtaan.

 

Momentum-applikaation takana olevaa nelikkoa yhdistää journalismin suurkulutus, huumori sekä maailman parantaminen saunan lauteilla. Perustajajäsenten laaja akateeminen tausta

käsittää kaupallisia aineita, koodausta, opettajankoulutusta sekä näyttelijäntyön opintoja. Työn jakaminen onnistuu luontevasti eri osaamisalueiden ja kiinnostuksenkohteiden perusteella. Kaikki osallistuvat Facebookin Klikinsäästäjä-sivun pyörittämiseen. Skönillä on toimitusjohtajana vahva näkemys sivuston sisällöstä, Himanen toimii koodaajana, ja kauppakorkeakoulua käyvä Hav on keskittynyt bisnespuolen kehittämiseen sekä rahoituskeskusteluihin. Näyttelijänopintoja suorittava Kaya puolestaan työskentelee markkinoinnin puolella. Tässä vaiheessa työtehtävät menevät kuitenkin vielä iloisesti sekaisin.

Vaikka porukan ammatilliset tavoitteet eroavatkin suuresti toisistaan, he kokevat yhteisten vuosien Kouvolassa lähentäneen heitä enemmän kuin korkeakouluopinnoissa vietetty aika muiden opiskelijoiden parissa. Kaya myös uskoo heidän erilaisten taustojensa tuovan paljon hyvää yritykseen näkökulmien moninaisuuden kautta.

“Näen, että applikaation kehitystyössä siitä on paljon hyötyä. Se on suuri vahvuus.” ■

Haluatko kirjoittaa tai kuvata Kylteriin? Onko sinulla juttuvinkki?

Näköislehti

Kylterin kansi