Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on vaihtanut poliittisen reaktiivisuuden proaktiivisuuteen ja hämmentänyt kansaa lainsäädännöllä, joka tulee hallituskauden päätteeksi olemaan poikkeuksellisesti yrityksiä edellä.

 

TEKSTI: ALEKSI LINTUNEN
KUVA: ESA-PEKKA MATTILA

 

Millainen ministeri olette?

Tapani tehdä asioita on tehtävästä riippumatta sellainen, että perehdyn, käyn läpi faktat, kuuntelen eri sidosryhmiä – joskus myös oppositiota, ja muodostan sitten omat johtopäätökseni. Asioiden valmistelussa kannustan ministeriöni virkamiehiä aina mahdollisimman kunnianhimoisiin esityksiin.

Miten kauppatieteiden opiskelu on vaikuttanut ajatteluusi ja työntekoosi?

Kauppatieteiden opiskelu on opettanut minulle kyvyn analysoida ja sisäistää materiaalia – ja hauskaa kyllä, mutta jo 80-luvulla panostettiin hyvään esiintymiseen. Hankenilla videoitiin monia esityksiä ja se oli hyvin opettavaista myös tätä työtä ajatellen. Tähän päivään saakka hyötyä on ollut tilastotieteistä ja vero- ja kauppaoikeudesta. Näistä syntyi hyvä ymmärrys luvuista ja verotuksen periaatteista.

Suomessa kansa ja media ovat suhtautuneet valtion omaisuuden myymiseen sekä kilpailun lisäämiseen perinteisesti vastustaen. Mitä ajattelet muutosvastarinnasta?

Muutosvastarinta on osa evoluutiota ja ihmisen biologista olemista. Ihminen on lopulta evoluutiossa suhteellisen hitaasti kehittyvä johtuen siitä, että vastustamme herkästi muutoksia vaikka sopeudummekin niihin hyvin. Muutosvastarinta on yhteiskunnan kannalta terve ilmiö, sillä se huolehtii siitä, ettei demokratiassa tapahdu liian rajuja ylilyöntejä. Muutos, joka ei aiheuta vastarintaa, ei ole muutos eikä riittävä kehitys eteenpäin. Vastarinta pakottaa uudistajia onneksi myös entistä parempaan argumentointiin muutoksen puolesta.

Ennen kaikkea minua huolestuttaa se, että johtopäätöksiä vedetään hyvin kevyesti. Suomessa ei esimerkiksi olla yksityistämässä valtion rautateitä. Olemme avaamassa raideliikennettä kilpailulle, eli mahdollistamassa liikennöinnin muillekin yhtiöille. Toinen väärä johtopäätös on se, että kilpailun avaamisessa vastustajana olisi kansa. Uskon, että kyseessä ovat eri intressipiirit. Se, että ammattiyhdistysliike ymmärrettävästi suhtautuu tähän huolestuneesti, ei tarkoita, että koko kansa tekisi niin.

Miten erottelet muutosvastarinnan lähteet?

Ministeriöllä on avoin palautekanava sekä mahdollisuus kysyä kansalaisilta näkemyksiä valmistelun aikana esille tuleviin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Toinen asia, mistä erottelen vastarinnan lähteen, on itselleni tuleva palaute. Vaikka palaute on perinteisesti negatiivisesti painottunutta, näen nopeasti, mihin suuntaan ilmapiiri on kehittymässä. Sekin kertoo jotain, jos palautetta ei tule.

Eläköityneiden poliitikkojen muistelmia lukiessa tulee usein esille se, ettei rehellisyydellä pärjää politiikassa. Onko politiikka vieläkin kovaa peliä ja miten se vertautuu median antamaan kuvaan poliitikon työstä?

Maailma on nyt merkittävästi avoimempi kuin ennen, ja politiikassa valmistelu on selvästi läpinäkyvämpää. Lähdemme siitä, että merkittävissä lainsäädäntöhankkeissa on avoimia sidosryhmäkeskusteluja, joita videoidaan ja streamataan. Myös palautekanavat ovat julkisia. Keskustelut ovat siis hyvin avoimia. Epärehellisyydellä ei pärjää.

Politiikka on myös vallankäyttöä, johon liittyy aina negatiivisia puolia. Politiikkaa syytetään usein hitaudesta, mutta päätöksiä tehdään todellisuudessa nopeasti. Yhden päivän aikana pöydällä saattaa olla jopa 16 erilaista asiakokonaisuutta tai tapaamista ja jokaiseen liittyy siihen kuuluva taustamateriaali, joka täytyy sisäistää ja siihen tulee muodostaa jokin kanta. Kyllähän niinkin sattuu, että näistä kannoista ollaan eri mieltä tai toista osapuolta tulkitaan väärin, jolloin mediassa syntyy kohu.

Millaisia onnistumisia tai epäonnistumisia olet työssäsi kohdannut?

Nyt näyttää siltä, että tämän ministeriön osalta hallitusohjelma toimeenpannaan etuajassa ja se on ainoa katsomani mittari. Suomi tulee olemaan lainsäädäntönsä puolesta täysin valmis digitaaliseen liiketoimintaympäristöön tämän hallituskauden päätteeksi ja liikenteestä tulee aito palvelumuoto. Olemme aivan ensimmäisiä maita, joissa lait eivät estä millään tavalla sitä, etteikö auto voisi liikkua kadulla vapaasti ilman kuljettajaa sen sisäpuolella. Lainsäädäntö on siis valmis mahdollistamaan yrityksille ja kansalaisille isoa muutosta, mikä on poikkeuksellista. Viestinnän puolella tulemme olemaan ensimmäisiä maita, jotka ottavat 5G:n kaupalliseen käyttöön. Datatalouden pelisääntöjen luomisessa tulemme olemaan niin pitkällä kuin se EU:ssa on mahdollista, ja kilpailuympäristö tulee jo tämän kauden aikana olemaan täysin toinen. Tällä tavoin voin olla tyytyväinen tekemäämme työhön.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) on myös Oy Vallila Interior Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Hän on toiminut ennen kansanedustajuuttaan muun muassa yrittäjänä, hallitusammattilaisena sekä Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen vetäjänä. Ministeri Berner valmistui kauppatieteiden maisteriksi Svenska handelshögskolanista vuonna 1986.

Haluatko kirjoittaa tai kuvata Kylteriin? Onko sinulla juttuvinkki?

Näköislehti

Kylterin kansi