TEKSTI: ARTTU AINE

 

KY:n visio on olla aidosti kansainvälinen, mutta miten se on näkynyt meidän toiminnassamme? Olemme viime vuosina ottaneet askeleita kohti kansainvälisempää KY:tä ja koen tämän vain hyvänä asiana. Olemme muuttaneet toimintaamme sisältä, mutta suunnanneet katseet myös ulospäin.

Ennen Aalto-yliopiston yhdistymistä viestintäkielemme oli hyvin pitkälti suomi. Vuonna 2015 KY:llä toteutettiin kieli- ja viestintäuudistus, joka muutti virallisen viestintäkielemme suomesta englantiin. 2017 kieliuudistus sai jatkoa, kun edustajiston virallinen työskentelykieli muutettiin englanniksi. Tapahtumia järjestetään ja suunnitellaan järjestettävän yhä enenevissä määrin kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat huomioon ottaen ja viimeisimpänä uudistuksena perustettiin edustajiston alainen työryhmä, joka miettii kansainvälisiä asioita KY:llä. Suuria askeleita koko jäsenistömme huomioon ottavaan suuntaan on jo otettu, mutta ne tulevat korostumaan entisestään esimerkiksi ensi syksynä, kun uusi economics kanditutkinto aloittaa toimintansa.

Kansainvälisyyttä edistetään myös muillakin keinoin, kuin vain kieli- ja viestintäuudistuksilla. Olemme viime vuosina panostaneet kansainväliseen yhteistyöhön ja KY onkin osa pääosin pohjoismaisten kauppisopiskelijajärjestöjen yhteenliittymää Nordic Forumia. Tämän yhteistyön tiimoilta olemme puolin ja toisin käyneet vierailemassa ja benchmarkkaamassa Nordic Forumin jäsenjärjestöjä ja luoneet suhteita yli maarajojen. Lisäksi Nordic Forum järjestää vuosittain seminaarin yhdessä jäsenmaistaan, johon osallistuvat opiskelijajärjestöjen hallitukset. Tänä keväänä järjestöt kokoontuvatkin Helsinkiin, kun seminaarista vetovastuussa on Hanken KY:n tuella.

Paljon on vielä tehtävää, että voimme kutsua toimintamme olevan aidosti kansainvälistä, mutta suunta on mielestäni oikea. Meidän tulee jatkossakin panostaa kansainväliseen yhteistyöhön, koska koen että siinä on paljon piilevää potentiaalia. Meidän tulee myös jatkossakin muuttaa toimintaamme yhä enemmän kansainväliset opiskelijat huomioon ottavampaan suuntaan. Odotankin innolla miltä KY näyttää kansainvälisten asioiden saralla esimerkiksi viiden vuoden päästä.

Haluatko kirjoittaa tai kuvata Kylteriin? Onko sinulla juttuvinkki?

Näköislehti

Kylterin kansi