Liiton hengissä pysyminen vaatii rohkeita päätöksiä ja vahvaa johtajuutta, kirjoittaa Jyri Heimo

 

TEKSTI JYRI HEIMO

 

Tällä hetkellä Suomen Ekonomien jäsenistä yli kolmasosa on opiskelijoita. Liiton jäsenmäärä laskee prosenttiyksikön vuodessa ja vain 40 prosenttia valmistuneista ekonomeista jää liiton jäseniksi alennuskauden jälkeen. Olemme pian tilanteessa, jossa liitto edustaa ainoastaan alle puolta valmistuneista kauppatieteen maistereista ja kandidaateista. Liiton mandaatti on heikoilla kantimilla, ja väitän, että mikäli Suomen Ekonomit ei pian uudistu, se hiipuu pois.

Tuore nobelisti Bengt Holmström on todennut, että ay-liikkeet murenevat itsestään. Kysymys on vain siitä, kuinka nopeasti. Suomen Ekonomit on hälyttävistä luvuista huolimatta astetta paremmassa tilanteessa kuin muut ay-liikkeet. Liitto ajaa muun muassa järkevää ja uudistuksiin pyrkivää työmarkkinapolitiikkaa, kuten paikallista sopimista, sen sijaan, että toimisi muun ay-liikkeen tapaan taloudellisen kehityksen jarruna. Hengissä pysyminen vaatii kuitenkin radikaaleja muutoksia, kuten liiton kokonaisvaltaista nuorentamista. Suomen Ekonomit on jo hävinnyt pelin, jos liittyminen perustuu jäsenyydestä koituvan rahallisen hyödyn laskemiseen.

Opiskelijat ovat tänä vuonna ajamassa liitossa uudistusta, jossa kylteriyhdistysten äänivalta nostettaisiin samalle tasolle ekonomiyhdistysten kanssa. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun opiskelijat vaativat muutosta; opiskelijoiden tyytymättömyys on kasvanut vuosi vuodelta, kun todellisia uudistuksia ei ole tehty. Näenkin, että äänivallan reipas kasvattaminen ja opiskelijoiden integroiminen osaksi yhteisöä on liiton ainoa keino jatkaa toimintaansa. Kylterit on otettava vahvasti mukaan toimintaan, ja opiskelijoille on annettava mahdollisuus rakentaa liittoa, johon he haluavat tulevaisuudessa kuulua.

Toukokuun Suomen Ekonomien liittokokouksessa valtaa käyttää kourallinen ihmisiä, joilla on suuri vastuu koko yhteisön kannalta. Kahdella Helsingin Ekonomien hallituksen edustajalla on lähes puolet liittokokouksen äänistä, mutta vastuu kylteriyhdistysten äänivallan nostamisesta – tai sen nostamatta jättämisestä – on kuitenkin yhtä lailla kaikkien ekonomiyhdistysten hallituksilla. Tehtävällä päätöksellä on kauaskantoisia vaikutuksia liiton tulevaisuudelle.  

Valinta tehdään lopulta kahden ääripään välillä. Joko käännetään selkä tulevaisuudelle ja pidetään kiinni valtarakenteista, tai nuorennetaan liittoa ja annetaan sille mahdollisuus kehittyä. On kuitenkin selvää, että ilman opiskelijoita liittoa ei ole: jos vastavalmistuneet eivät koe liittoa omakseen, he eivät liity. Terveelle pohjalle rakennettu, elinvoimainen liitto tarvitsee nuoria ja nuorten ääntä. Tasapainoisen kokoonpanon muodostavat sekä opiskelijat että kokeneet ekonomit.

Nyt ekonomeilta tarvitaan radikaaleja ratkaisuja ja vahvaa johtajuutta, sillä kädenlämpöinen ratkaisu ei hyödytä ketään. Ekonomeilla on tilaisuus näyttää koko maalle, että Suomen Ekonomit on yhteisö, joka osaa uudistua, vastata muuttuvan maailman tarpeisiin ja pitää nuoret tiukasti mukana toiminnassa ja päätöksenteossa. Tämä olisi konkreettisen tervehdyttämisen lisäksi viestinnän riemuvoitto ja mahdollisuus ekonomeille ottaa edelläkävijän rooli suomalaisen ay-liikkeen kentällä.

Kirjoittaja on KY:n hallituksen puheenjohtaja.

Haluatko kirjoittaa tai kuvata Kylteriin? Onko sinulla juttuvinkki?

Näköislehti

Kylterin kansi