Essee: Luovuus ei kuki kiireestä

Piirroskuva ihmisen siluetista. Oikealla puolella kaksi kukkaa.

Piirroskuva ihmisen siluetista. Oikealla puolella kaksi kukkaa.

Essee: Luovuus ei kuki kiireestä

Aalto-yliopisto tarjoaa loistavat puitteet poikkitieteellisyydelle kauppatieteiden, tekniikan alojen ja taiteiden välillä. Opetussuunnitelmat ja vallitsevat suorituspaineet eivät kuitenkaan jätä aikaa luovuudelle opinnoissa.

Innovaatioyliopisto. Huippuyliopisto. Tällaisia nimiä ehdotettiin Aalto-yliopistolle sen perustamisvaiheessa. Tavoitteet olivat kunnianhimoiset: oltiin luomassa tiede- ja taideyhteisöä, ”tutkimusyliopistoa, jonka toiminnassa ensisijalla on yliopiston tutkimus- ja opetustehtävä” ja jonka myötä pieni Suomi saataisiin maailmankartalle innovatiivisuuden kärkeen.

Niin kutsutun ”innovaatioyliopistomme” opetuksen suunnittelussa tavoitteena on ollut ratkaisukeskeinen oppiminen – ja hyvä niin. Elämme kriisien aikaa, ja toimivien ratkaisujen pikainen toimeenpaneminen on kirjaimellisesti elintärkeää. Välinpitämättömyyteen ei enää pitkään aikaan ole ollut varaa, vaikka maailmantuskassa vellominen ja toivottomuus kuinka houkuttelevilta tuntuisivatkin.

Aallon visioijat ovat siis olleet oikeiden asioiden äärellä. Parhaat ratkaisut löytyvät monipuolisuuden kautta, oli sitten kyse pienistä tai suurista ongelmista. On kuunneltava eri osapuolia ja eri alojen asiantuntijoita. Yliopiston nettisivujen mukaan koulun yksi päätavoitteista onkin ”tuottaa ratkaisuja yhteiskuntien haasteisiin korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen kautta”. Etenkin koko yhteiskuntaa koskettavat kriisit suorastaan vaativat poikkitieteellistä yhteistyötä, ja yhteistyö vaatii luottamusta. Tuuppaamalla teekkarit, taiteilijat ja kylterit saman katon alle ollaan siis jo harppauksia lähempänä tätä tavoitetta.

Lupaavaa utopiaa on maalailtu, mutta alkaa jo vähän hengästyttämään. Mihin unohtui se lamaannuttava maailmantuska? Tai omat tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet? Voi tulla monelle suorittajalle yllätyksenä, mutta henkinen jaksaminen kärsii paineen keskellä, ellei siitä pidä huolta. Aivojen oikeaa ja vasenta aivopuoliskoa ei voi erottaa toisistaan. Ongelmanratkaisutaidot ja looginen päättelykyky tarvitsevat niin vastapainoksi kuin tuekseenkin luovuutta, mieluummin ilman suorituspaineita. Onneksi tämäkin otettiin huomioon utopiataulua maalaillessa. Aallon sivuilta löytyy nimittäin seuraava lainaus:

”Aalto-yliopiston näkemyksen mukaan luovan osaamisen pitäisi olla sisäänrakennettu, ei erillinen, osa toimintaa kaikilla teollisuudenaloilla ja koko yhteiskunnassa. Kun ihmisen koko luova potentiaali ja mielikuvitus otetaan käyttöön, pystymme suunnittelemaan kokonaisvaltaisia, elämyksellisiä ja käyttäjälähtöisiä tuotteita ja palveluita sekä luomaan uudenlaisia ja kestäviä ratkaisuja laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.”

Oman pääaineen tueksi kaikkien olisi siis syytä sisällyttää tutkintoon myös luovaa osaamista. Monella herää varmasti sama ajatus tästä: ihan kiva, mutta millä ajalla? Pelkästään pakolliset opinnot syövät kalenterista kaiken vapaan tilan. Tietysti kandin paperit taskussa omaa osaamista on helppo lähteä soveltamaan koulujen yhdistelmämaistereihin, kuten Creative Sustainability tai International Design Business Management. Olisi kuitenkin inhimillistä, ettei luovuutta tarvitsisi täysin tappaa kandiopintojen aikana. Kuten todettu, luovan osaamisen tulisi olla sisäänrakennettu osa kaikkea toimintaa, kaikissa oppimisen vaiheissa.

Missä siis tätä luovaa potentiaalia ja mielikuvitusta pääsee koeajamaan, kun lukkarissa ei enää automaattisesti ole musaa, kuvista ja kässää kerran viikossa?

Yksi tärkeä osa kauppiksen luovaa opetustarjontaa on yrittäjyys (esim. Aalto Ventures Program), jossa on nimenomaan kyse itsensä ilmaisusta ja kyvystä keksiä luovia, vaihtoehtoisia tapoja tehdä bisnestä. Yrittäjyyteen liittyviä kursseja suositellaankin kaikille huolimatta siitä, kiinnostaako yrittäjyys tulevaisuuden ammattina. Vaikka luovuus, kekseliäisyys ja sopeutumiskyky ovat taitoja, jotka yleensä mielletään yrittäjille ominaisiksi, on niistä hyötyä kenelle tahansa muuttuvassa maailmassa elelevälle ihmiselle.

Jos toisaalta mietitään aiemmin mainittuja Aallon itse kirjaamia tavoitteita luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyen, ei niiden toteuttamiseen riitä pelkkä yrittäjyyden lisääminen. Kyseiset tavoitteet on varmasti usean helppoa allekirjoittaa – onhan ihmisillä tutkitusti luonnollinen tarve ja halu olla luovia. Kaikille meistä se luonnollinen itseilmaisun keino ei kuitenkaan ole voiton maksimoinnin suunnittelu. Luovuus on toisin sanoen puettu Aallon modernissa markkinatalouskeskeisessä kontekstissa tukemaan sellaisia prosesseja, joista on jotain rahallista hyötyä: tuotekehitystä, muotoilua, yrittäjyyttä, markkinointia, koodausta. Tietysti rahallisen hyödyn lisäksi hyvinvoinnin edistämisen pitäisi näissä olla vähintäänkin yhtä tärkeänä päämääränä, etenkin jos toiminta edistää kestävän kehityksen tavoitteita, mutta tätä painotetaan valitettavan harvoin ainakin kauppiksen sisällä.

Jotta ”ihmisen koko luova potentiaali ja mielikuvitus” voidaan ”ottaa käyttöön”, täytyy tämän ensin saada löytää oma luovuutensa ilman tehokkuuden ja ratkaisukeskeisen toiminnan paineita – oppimistilanteessa, jossa saa epäonnistua, kokeilla ja ottaa riskejä. Tällä hetkellä tällaiseen ei monilla meistä yksinkertaisesti ole aikaa.

Ainakin osalle Economics-opiskelijoista ehtivät tulla tutuksi Aallon UWAS-kurssit. University-Wide Art Studies (UWAS) oli 30 kurssin lista Aalto Artsin järjestämistä taidekursseista, jotka nimensä mukaisesti oli tarkoitettu ihan kaikille Aallon opiskelijoille. Tarjontaan kuului mm. kuvanveistoa, tarinankerrontaa, elokuvantekoa ja hevosten hoitoa. Kursseilla taidemuotoja käytetään kriittisen ja analyyttisen ajattelun työkaluna, kurssista riippuen joko teoreettisesti tai käytännön tasolla. Economicsin kandiohjelmassa nämä kurssit olivat vielä viime vuonna osa mallilukujärjestystä, mutta vuosille 2022–⁠2024 voimaan tulleesta opetussuunnitelmasta ne olivat mystisesti kadonneet, koska UWAS poistettiin kokonaan Aallon opintotarjonnasta. Samassa rytinässä myös kauppiksen opetussuunnitelmaan tehtiin muutoksia. Pakollisten liiketoimintaosaamisen- sekä pääainekurssien opintopistevaatimuksia nostettiin, ja vapaavalintaisten sekä kieli- ja viestintäopintojen laskettiin. Taloustieteen pääaineopintojen opintopistemäärää vähennettiin kuudesta viiteen.

Miksi? 

Tätä kysymystä lähdin esittämään yliopiston henkilökunnalle. Äkkiä selvisi pääsyyksi UWAS-kurssien strategiarahoituksen lopettaminen. Lisäksi haluttiin, että jatkossa luovuus on enemmän sisällytetty suoraan pääainekursseihin. Kuulostaa pahasti siltä, että lopputulos ei suinkaan kevennä nyt jo työläitä kursseja, vaan päinvastoin, kun opetuksen määrä kursseilla pysyy samana. Tarvitaan hieman muutakin kuin trendikkäämmän kuuloisia kurssien nimiä, jos todella halutaan sisällyttää viiteen opintopisteeseen nykyisen sisällön lisäksi kaikki se, mitä UWAS tarjosi. 

UWAS-kursseilla sai mahdollisuuden käsitellä omaan pääaineeseen liittyviä teemoja taiteellisin ja monitieteellisin keinoin, sekä vastapainon vasenta aivopuoliskoa haastaville matemaattisemmille kursseille. Yksi taidekurssi muiden kurssien keskellä tuntui myös kokonaisvaltaisesti työmäärää keventävältä. Kun kouluviikkoon kuuluu luentojen lisäksi leffailta, luovaa kirjoittamista, ilmaisutaitoa tai luontoretki, positiiviset vaikutukset hyvinvointiin huomaa heti. Oikeiden vastausten löytäminen muilla kursseilla tuntuu merkittävästi helpommalta, kun edes yhdellä kurssilla vuodessa ei tarvitse edes yrittää niitä etsiä, taiteessa kun oikeita vastauksia ei lähtökohtaisesti ole. Oman mutu-tuntumani ja kavereilta keräämäni empiirisen datan lisäksi tämä kaikki perustuu vahvasti tieteeseen. Esimerkiksi Journal of Educational Psychology on julkaissut 120 tutkimuksesta koostuvan meta-analyysin luovuuden ja akateemisen menestyksen välisestä selkeästä korrelaatiosta.

Opiskelemme koulussa, jonka tarkoitus oli uudistaa yliopistoa instituutiona ja mullistaa koulutusta, työelämää ja tapaa tehdä akateemista tutkimusta. Tässä koulussa pääsemme HSL-korttia heilauttamalla luentosalien ja työhuoneiden lisäksi verstaille, kangaspuiden ääreen ja valokuvausstudioihin. Silti tuntuu, että edelleen kandiksi tullaan istumalla hubissa ja laskareissa. Koulujen välinen integraatio ei tietenkään tapahdu itsestään, mutta aikaa on jo kulunut 12 vuotta – niin kauan, että uusia poikkitieteellisiä kursseja on ehditty, ei ainoastaan järjestää, vaan myös lakkauttaa. En usko, että opiskelijoilta puuttuu kunnianhimoa ja uteliaisuutta haastaa vanhoja pölyttyneiksi todettuja toimintatapoja. Mutta puuttuuko yliopistolta?

 

Teksti: Saara Heimsch

Kuvitus: Petra Weiste

Ulos kuplasta – Startup-maailmasta rauhanvälittäjäksi

Aino Piirtola harmaan talon edessä kädet puuskassa

Aino Piirtola harmaan talon edessä kädet puuskassa

Ulos kuplasta – Startup-maailmasta rauhanvälittäjäksi

Aino Piirtola on kauppakorkeakoulun alumni, joka työskentelee digitaalisen rauhanvälityksen parissa CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationilla. Hän päätyi merkitykselliseksi kokemiinsa tehtäviin suunnittelemalla ja kokeilemalla paljon, mutta ennen kaikkea seuraten omia kiinnostuksensa kohteita. 

Jyväskylästä kotoisin oleva Aino Piirtola oli nuorena kiinnostunut tanssista, näyttelemisestä sekä musikaaleista ja halusi performanssitaiteilijaksi. Lisäksi hänelle oli tärkeää tuottaa maailmaan hyvää, joten lähipiirinsä jalanjäljissä luontevalta vaikutti lääkäriksi opiskelu. Piirtolaa houkuttelivat myös työskentely kehittyvissä maissa ja seikkailu ympäri maailmaa. 

Suunnitelmiin muutoksen toi kuitenkin lukioaikana suoritettu vuoden mittaiseksi venähtänyt vaihto-opiskelu Ranskassa. Vaihdon aikana Piirtola päätyi opiskelemaan talous- ja yhteiskuntatiedeluokalle. Kokemuksista seurasi muutos urasuunnitelmiin ja abivuoden jälkeen tie vei kohti kauppakorkeaa. 

Kauppakorkean alussa suunnitelmat olivat taas hieman auki. Etenkin opintojen alku vaikutti vain suurimmaksi osaksi kaaokselta. Mielessä kävi rahoituksen pääaine, mutta jälkikäteen pohdittuna kyse oli varsinaisen kiinnostuksen sijaan enemmänkin kunnianhimosta. Näin ollen vaihtoehdoiksi rajautuivat tieto- ja palvelujohtaminen (ISM) tai markkinointi. Lopulta Piirtola koki ISM:n tarjoavan enemmän konkreettisia taitoja, kun taas markkinointi oli parempi ottaa haltuun hakeutumalla markkinointiviestintätoimistoon työharjoitteluun. 

Kauppiksessa aika kului aktiivisesti muun muassa KY-Skin, Kulttuurijaoston ja Speksin porukoissa. Mieleenpainuvimmat muistot heräsivät jälleen, kun Piirtola törmäsi muutama kuukausi sitten Senaatintorilla uusien tulokkaiden perinnetapahtumaan, Mursujaisiin. Yksittäisistä parhaista tapahtumista Piirtola nostaa esiin omat mursujaiset vuodelta 2013, KY-Skin vuosittaiset Kaa(m)okset, eli reissut Leville sekä Speksikiertue. 

Jossain kohtaa opiskelujen aikana koulu muuttui jopa hieman toissijaiseksi, kun mielenkiintoiset työt tempaisivat Piirtolan mukaansa. Ensimmäinen aidosti omaa ura-ajattelua tukeva oman alan työ löytyi markkinointiviestinnän parista. Kiinnostus diplomatiaa ja kansainvälisiä suhteita kohtaan ohjasi kuitenkin valintoja ja jopa maailmanpolitiikan opinnot Helsingin yliopistossa kävivät mielessä. Puhdas kiinnostus ohjasti jälleen urapolkua, ja seuraavaksi Piirtola haki, ja tuli valituksi harjoitteluun Suomen suurlähetystöön Pariisiin. 

Opiskeluaikanaan Piirtolalla oli tapana suunnitella paljon erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuutta varten. Hän esimerkiksi haki opintosuunnitelmaansa opinto-oikeuksia ja sivuaineita Helsingin yliopistosta sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, kävi projektikursseja Creative Sustainability -pääaineesta, ja haki oikeastaan kaikkialle, mihin koki vähänkään haluavansa. Hänellä oli myös tapana listata tekemisen ja ihmisten näkökulmasta kiinnostavia organisaatioita, joista yksi oli kasvuyritystapahtuma Slush. Lisää aiheesta osasi kertoa silloinen huonekaveri, joka hoiti Slushin markkinointia ja viestintää. Pian Piirtolaan ottikin yhteyttä Slushin markkinointijohtaja. Tapaamisen ja parin matcha-teen jälkeen sovittiin jo töistä Slushissa, ensin markkinoinnin parissa. 

Aikansa markkinoinnin tehtävissä työskenneltyään Piirtolan oli jälleen aika ottaa seuraava askel. Slushissa toimi ulkoministeriön rahoittama ohjelma Global Impact Accelerator, jonka tarkoituksena oli tukea kehittyvistä maista tulevia startup yrittäjiä ja hubeja. Silloinen tiimin vetäjä oli lähtemässä, jolloin Piirtola haki ja päätyi vetämään tiimiä. 

“Työskentely oli hulvattoman hauskaa. Se oli ensimmäinen duuni, jossa minusta tuntui siltä, että teen sitä mitä minun kuuluu tehdä. Työn konteksti oli selkeästi pohjoismaisen hyvinvointikuplan ulkopuolella”, Piirtola kuvailee työtään Global Impact Acceleratorin parissa. Työ mahdollisti hyvin erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten tapaamisen sekä matkustamisen. Piirtola koki tehtävät hyvin omannäköisikseen. Lisäksi työskentely tuki opintoja, sillä työkokemuksen sai muutamaan muuhun kurssiin yhdistettynä sisällytettyä maisteriopintojen sivuaineeksi. 

Tämän lisäksi kokemusta yrittäjyysteeman ympärillä Piirtolalle on kertynyt Berliinistä, jossa hän työskenteli vähemmistöyrittäjien tukemisen parissa, Aalto-yliopiston tutkimusprojektista, jossa tuettiin vähemmistöyrittäjiä Libanonissa, sekä Startup Namibian ja Startup Refugeesin ohjelmien yrittäjien mentoroinnista.

Aino Piirtola harmaan talon edessä

Mielessä oli kuitenkin vielä unelmien työpaikka CMI:llä, johon Piirtola oli tutustunut Slushin aikoina. Piirtola päätyi tutkimaan gradussaan Exploring Peacetech Platforms and Their Connection with End User Empathy rauhan ja teknologian suhdetta. CMI:lle oli juuri perustettu uusi tiimi aiheen ympärille ja lähestyttyään ensin itse säätiötä hän pääsi mukaan. Työssään Piirtola kokee pääsevänsä maailmanpolitiikan ytimeen kiinnostavien aiheiden ja kontekstien parissa. Työ mahdollistaa myös uusien kulttuurien tutkimisen ja oman ymmärryksen kehittämisen. Eduksi hän laskee myös kiinnostavassa ja kansainvälisessä tiimissä työskentelyn. 

CMI on avannut Piirtolalle mahdollisuuksia työskennellä projekteissa, jotka sijaitsevat Euraasiassa, Aasiassa, Afrikassa sekä Lähi-idässä. Työ on vienyt hänet jälleen Slushin tapaan oman kuplansa ulkopuolelle, joka rikastuttaa kulttuurillista näkemystä. “Minulle on aina ollut olennaista, että pystyn kyseenalaistamaan omaa ajatteluani ja tuomaan siihen lisää syötettä, mitä en tästä ympäristöstä saa”, Piirtola kiteyttää.  

Piirtola kokee löytäneensä itselleen sopivan kentän ja aikoo jatkossakin työskennellä vaikuttavuustöiden parissa. “Jos olisin katsonut vain ISM-tutkintoa, ei se olisi ollut se, mitä kaipasin, vaan kaikki, mitä sen ympärille on voinut rakentaa”, hän summaa, edelleen painottaen aidosti kiinnostavan graduaiheen valintaa. Piirtolan mukaan kiinnostavia aiheita seuraavaksi voisivat olla esimerkiksi kehitysmaihin liittyvät teemat sekä ruokaturva. 

Miten sitten päätyä kohti mielenkiintoisia polkuja? Piirtolan mukaan on ehdottomasti kuunneltava itseään ja omia kiinnostuksen kohteita. Muutamia vuosia valmistumisen jälkeen osa ystävistä on ehtinyt jo vaihtaa alaa, ehkä juuri siitä syystä, että valintoja ohjasivat aikaisemmin muut seikat. “Itselle tärkeimpiä oppeja on ollut, että uuden ajatuksen tullessa kannattaa ensin testata ja tuomita vasta sitten”, Piirtola kehottaa. Hakemuksia kannattaa siis lähettää pienenkin kiinnostuksen saattelemana ja mahdollisuuksien avautuessa voi pohtia lisää. 

“Ulkomailla työskentely oli paras juttu ikinä. On todella antoisaa työskennellä muissa kulttuureissa ja saada sisältöä sekä perspektiiviä maailmankatsomukseen”, hehkuttaa Piirtola. Jos kansainvälinen politiikka, diplomatia, kansainväliset suhteet tai kehitysyhteistyö kiinnostavat, ensimmäiseksi kokemukseksi voisi sopia esimerkiksi harjoittelu korkeakouluapurahan turvin. Hyvä vinkki on myös mielenkiintoisten organisaatioiden lähestyminen omatoimisesti. 

Kävellessämme pois haastattelusta Piirtola painottaa vielä tärkeää seikkaa: Mielenkiintoisia ihmisiä tavatessa kannattaa ehdottaa rohkeasti esimerkiksi kahville lähtöä, sillä näistä kohtaamisista voi seurata jälleen uusia kontakteja ja projekteja. 

 

Teksti: Jusa Saarimaa

Kuvat: Atte Makkonen

Kolumni: Oodi kysymyksille

Kiisa Uusitalo

Kiisa Uusitalo

Oodi kysymyksille

Tämä on oodi tyhmille kysymyksille. Niille heikosti muotoilluille epätoivon parahduksille, joiden vastauksen ymmärtää heti avattuaan suunsa.  Kysymyksille, joiden jälkeen tekee mieli vajota maan rakoon tai vähintään muuttaa Ouluun.

Tunnin lopuksi luennoitsija nostaa katseensa saliin ja tokaisee: ”Onko kysymyksiä?” Hiljaisuus. Taas vähän harmittaa. Kysymyksiä saattaisi olla vaikka millä mitalla, mutta niiden muotoiluun ei ole tarpeeksi aikaa. Onko varmasti niin, ettei tätä ole jo mainittu? Entä onko vastaus ihan itsestään selvä? Salissa pakkaillaan jo tavaroita.

Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa, väittää vanha hokema. Tämä on varmaan totta 99-prosenttisesti niiden kysymysten kohdalla, jotka jätämme kysymättä, salaa toivoen, josko joku muu voisi asiaa kysyä. Sen viimeisen prosentin kohdalla vastaan haastamalla, että mitä sitten vaikka olisikin. Jos välillä tulee kysyttyä jotain vähemmän tärkeää, ei vahinko ole kovin suuri. 

Monelle alitajuinen kynnyskysymys suunsa avaamiseen lienee juuri se, miltä muiden silmissä vaikuttaa. Tässä piileekin kysymyskulttuurimme nurinkurisuus. Suurin osa kysymyksistä tuntuu nimittäin olevan vain hienosti muotoiltuja tarkennuspyyntöjä. Tiedättekö, sellaisia, joiden tarkoitus on todistaa, miten hyvin kysyjä on ymmärtänyt asiansa.

Mistä lähtien kaikki piti osata heti? Mitä tapahtui oppimiselle? Mistä lähtien yliopistossa on tarkoitus todistaa osaamistaan (tai olla näyttämättä sitä, ettei osaa) pikemminkin kuin kehittää sitä?

”Tyhmän” kysymyksen kysyminen on nimittäin erityisen rohkeaa. Se osoittaa, että kuulija yrittää ymmärtää jotain uutta, eikä epäröi näyttää omaa hämmennystään tavoitteen saavuttaakseen.

Ehkä seuraavan kerran voisin kysyä sen epävarmankin kysymyksen. Jos kaikki menee pieleen, voin sentään kiittää itseäni rohkeudesta häpeään vajoamisen sijaan. Ja ainakin lupaan hiljaa aplodeerata jokaiselle, joka uskaltaa luennolla nostaa kätensä. Varsinkin, jos kysyjä tuntuu olevan erityisen hukassa.

Samaan tapaan otan kohteliaisuutena, jos joku kysyy nimeäni kolmatta kertaa. Selvästi toinen aidosti haluaa oppia muistamaan sen. Sitä paitsi on paljon käytännöllisempää kysyä suoraan kuin yrittää urkkia nimeä koko vuosikurssin Telegram-ryhmää selaamalla. Kokemusta on.

Olkoon tämä siis oodi uteliaille. Niille, jotka uskaltavat yrittää ymmärtää. Meille kaikille.

 

Teksti: Kiisa Uusitalo

Kuva: Atte Makkonen

Harjoittelussa ulkomailla – Kylterit Mari Hirvonen ja Topi Ronkainen kertovat, millaista on työskennellä maailmalla

Mari Hirvonen Totemen asussa Tukholmassa

Mari Hirvonen Totemen asussa ja Topi Ronkainen puku päällä erillisissä kuvissa

Harjoittelussa ulkomailla – Mari Hirvonen ja Topi Ronkainen kertovat, millaista on työskennellä maailmalla

Vuosittain yli 300 Aallon kauppislaista suorittaa vaihtolukukauden ulkomailla. Opintoihinsa ulkomaanharjoittelun sisällyttää kuitenkin vain murto-osa tästä. Kaksi opiskelijaa kertoo nyt kokemuksistaan harjoittelijana ulkomailla.

Mari Hirvonen

Toteme, Tukholma

Mari Hirvonen löysi unelmiensa harjoittelupaikan muotibrändi Totemelta Tukholmasta. Työskentely kasvavassa yrityksessä oli intensiivistä mutta palkitsevaa.

Mari Hirvonen oli jo pitkään ollut kiinnostunut muodista. Hän opiskeli Aallon Fashion Management -maisteriohjelmassa, kun kiinnostava harjoittelupaikka löytyi pienen sattuman kautta Instagramista. Jo ennestään Totemen vaatteita omistava Hirvonen oli innoissaan. Hän pakkasi tavarat ja siirtyi Itämeren toiselle puolen vain reilun kuukauden varoitusajalla.

Hirvosen harjoittelu keskittyi Totemen verkkokauppaan. ”Valvoin kaikkien tuotteiden launchit. Latasin tuotteet sivuille ja pidin huolta, että ne ovat siellä ajallaan silloin kuin pitää”, Hirvonen kertoo. Lisäksi tehtäviin kuului esimerkiksi verkkokaupan raportointia ja tuotteiden sommittelua nettisivuilla. 

Vaikka yliopisto antoi Hirvoselle laajan katsauksen markkinoinnin teoriaan, kokee hän oppineensa nykyisen työnsä salat pitkälti käytännön kautta. Totemella tehtiin töitä startup-henkisesti ja myös vakituiset työntekijät saivat jatkuvasti opetella uusia prosesseja. Työn jälki oli käsin kosketeltavissa. ”Se oli kivaa aikaa, kun näki selvästi yrityksen kasvamisen ihan vuodenkin sisällä”, Hirvonen kuvailee. 

Kolmen kuukauden harjoittelun jälkeen Hirvonen sai jatkaa Totemella vakituisena verkkokaupan assistenttina. Samalla työ muuttui itsenäisemmäksi. Yhteensä yrityksessä vierähti melkein puolitoista vuotta.

Tukholmaa Hirvonen kuvailee kauniiksi kaupungiksi. Samankaltaisuus suhteessa Helsinkiin teki kaupunkiin muuttamisesta helppoa. Yhden haittapuolen Hirvonen kuitenkin nostaa esille. ”Asuntoja oli melko vaikea saada. Se on kallista, varsinkin jos haluaa keskustasta kivalta paikalta asunnon”, hän toteaa. 

Innostavan harjoittelupaikan osuessa kohdalle Hirvonen kannustaa muitakin tarttumaan tilaisuuteen. ”Vaikka ulkomaille lähtemiseen liittyy päänvaivaa, suosittelen sitä kaikille. Se avaa todella paljon mahdollisuuksia”, nykyään Lontoossa työskentelevä Hirvonen hehkuttaa.

Topi Ronkainen

Amazon Web Services (AWS), Madrid

Topi Ronkainen suoritti harjoittelun Amazon Web Servicesillä Madridissa viime kesänä. Suuryrityksen arkeen hän pääsi tutustumaan AWS:n myyntiorganisaatiosta käsin.

Topi Ronkainen lähti Amazon Web Servicesille harjoitteluun osana CEMS-maisteriohjelmaa. Vajaan kolmen kuukauden harjoittelujakson aikana Amazon ja sen organisaatiokultturi tulivat Ronkaiselle hyvin tutuiksi. ”Oli paljon sellaista, että testattiin ja tehtiin koulutuksia Amazonin yrityskulttuuriin liittyen”, hän kertoo. Lisäksi Ronkainen osallistui yhdessä muiden harjoittelijoiden kanssa yrityksen sisäiseen Amazon-projektin, jossa kehitettiin yhtä liiketoiminnan osa-aluetta. Hän kokee oppineensa harjoittelunsa aikana paljon sekä Amazonista että AWS:n tuotteista, pilvipalveluista. 

Madridista puhuttaessa ensimmäisenä nousee esiin kaupungin tukala kuumuus. Ronkainen kuvailee kesän helteitä uuvuttaviksi. Kun neljänkymmenen asteen helteistä päästiin, Madrid osoittautui kuitenkin varsin miellyttäväksi kaupungiksi. ”Hyvät kulkuyhteydet, kaunis arkkitehtuuri, museot, vaellusreitit”, Ronkainen listaa. Hintatasokin oli moneen muuhun suurkaupunkiin verrattuna kohtalainen.

Kolme kuukautta Madridissa muutti Ronkaisen suhtautumista ulkomailla työskentelyyn. ”Ennen olin aina ajatellut, että haluaisin jäädä Suomeen tekemään töitä. Harjoittelussa opin, että minua voisi kiinnostaa ulkomaille lähteminen”, Ronkainen kertoo. Hän pohtii, että joitakin voi jännittää ulkomaille suuryritykseen töihin lähteminen. Ronkainen kertoo kuitenkin ilahtuneensa huomatessaan, että suomalaisella koulutuspohjalla pärjää hyvin.

Jos Ronkainen voisi tehdä jotakin toisin, hän harjoittelisi paikallista kieltä ennen harjoitteluun lähtöä. Ilman espanjan kielen taitoa paikallisiin tutustuminen tuntui haastavalta. Kansainvälisenä suuryrityksenä Amazonin työkieli on kuitenkin englanti, ja työpaikalla oli helppoa tulla toimeen englanniksi. Yksin ei myöskään tarvinnut olla, sillä harjoittelijoita Amazonilla oli yhteensä noin sata, kun mukaan laskettiin myös Madridin retail-puolen harjoittelijat.

Kokonaisuudessaan Ronkaisen harjoittelukokemus oli positiivinen. Nyt tähtäimessä on uusi harjoittelupaikka, sekin ulkomailla. ”Harjoittelu avasi perspektiiviä moneen asiaan. Haluaisin ehdottomasti mennä uudestaan. Sen jälkeen voin tehdä päätöksen, haluanko jäädä Suomeen vai mennä ulkomaille”, Ronkainen tiivistää tulevaisuudensuunnitelmansa.

Apurahan turvin harjoitteluun

Kauppikselta voi hakea apurahaa ulkomaan harjoitteluun. Erasmus-maihin lähtevät hakevat Erasmus-apurahaa. Suurlähetystöharjoitteluissa tukena on taas harjoitteluvoucher, jonka haku on erikseen. Lisää tietoa apurahoista löytyy Intosta.

 

Teksti: Sara Argillander

Kuvat: Mari Hirvonen ja Henrik Asklöf

Puheenjohtajalta: Kulttuuri kilpailuvalttina

KY:n puheenjohtaja Topias Turppa, taustalla Helsingin tuomiokirkko

KY:n puheenjohtaja Topias Turppa, taustalla Helsingin tuomiokirkko

Puheenjohtajalta: Kulttuuri kilpailuvalttina

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vuonna 2017 tavoitteekseen, että vuoteen 2030 mennessä yli 50 % suomalaisista nuorista on korkeakoulutettuja. Väestön korkeakouluttamisella pyritään lisäämään kansainvälistä kilpailukykyä, sillä suomalainen koulutusjärjestelmä on jäänyt jälkeen verrattuna muihin OECD-maihin. Muun muassa muissa Pohjoismaissa, kuten Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, nuorten korkeakoulutettujen osuus väestöstä on korkeampi kuin Suomessa.

Väestön korkea koulutusaste lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Tämän lisäksi aloituspaikkojen lisääntyminen helpottaa kansalaisten sisäänpääsyä korkeakouluihin. Yhä useampi avoin koulutuspaikka edistää myös ulkomaalaisten hakeutumista suomalaisiin korkeakouluihin ja täten edistää työperäistä maahanmuuttoa, joka on avainasemassa hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuudessa.

Korkeakoulupaikkojen lisääminen tietyille aloille on helpompaa kuin toisille. Esimerkiksi säädeltyjen ammattien, kuten lääkärien, kouluttaminen on yhteiskunnallemme kallista ja täten aloituspaikkojen lisääminen vaatii myös rahoituksen suunnitelmallista varmistamista. Sen sijaan esimerkiksi ekonomien määrän lisääminen on kustannustehokasta, koska käytännössä kylteri tarvitsee vain pöydän ja tuolin oppiakseen. Tämän vuoksi kauppatieteellisen aloituspaikkoja on lisätty läpi valtakunnan, ja tämä on näkynyt myös Aalto-yliopiston kauppakorkeassa.

Opiskelijamäärän paisuttaminen kauppiksessa onnistuu suhteellisen helposti kursseilla, joilla opetus on massaluentopohjaista. Tosin, kurssikoon kasvaessa yksilöllinen opetus kärsii. Tämä yhdistettynä yliopiston rahoitusmalliin, joka pohjautuu valmistuneiden määrään, on vaarana, että laadun sijaan opetuksessa keskitytään tehokkuuteen.

Opetuksen laadun lisäksi voi kasvavan opiskelijamäärän aiheuttamia vaikutuksia nähdä opiskelijayhdistysten toiminnassa kautta maan. Ja KY ei ole poikkeus tästä.

KY:n kaltaisilla, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakulttuuria vaalivilla, yhdistyksillä on merkittävä rooli suomalaisessa korkeakoulumaailmassa. Heti syksyn ensimmäisestä päivästä lähtien, ottavat yhdistyksien rekrytoimat tutorit uudet opiskelijat vastaan ja auttavat heidät opintojen alkuun. Pelkkien opintoasioiden lisäksi, toivottavat tutorit uudet opiskelijat osaksi mitä upeampia opiskelijayhteisöitä.

Suomalaisten korkeakoulujen opiskelijakulttuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuista. Tästä olen myös kuluneen vuoden aikana saanut omakohtaista kokemusta keväällä Kööpenhaminassa järjestetyssä Nordic Forumissa. Nordic Forumissa pohjoismaisten korkeakoulujen opiskelijayhdistykset kokoontuvat keskustelemaan omasta toiminnastaan ja jakamaan parhaita toimintamalleja.

Vierailun aikana mielenkiintoa herätti erityisesti suomalaisten opiskelijoiden yhteisöllisyys ja erittäin laaja kulttuuritoiminta edunvalvonnan rinnalla. Ihailua herättivät muun muassa vahvat perinteet, mutta myös korkea verkostoitumisen taso jo opiskeluaikana. Samankaltaista yhteisöllisyyden tasoa on hankala saavuttaa ilman vahvaa opiskelijakulttuuria.

Mielestäni tästä, meidät monesta kansainvälisestä kilpailijasta erottavasta piirteestä, tulisi pitää kiinni ja varmistaa opiskelijakulttuurin hengissä säilyminen myös jatkossa. Vaikka haasteita on paljon, pystymme aktiivisella uudistamisella ja tiiviillä yhteistyöllä korkeakoulun kanssa vastaamaan niihin. Niin KY on aiemminkin selvinnyt tärkeänä yhteisöllisyyden tukipilarina kauppakorkeakoululla.

 

Teksti: Topias Turppa

Kuva: Atte Makkonen

Vääjäämättä päin veetä – Aborttikiellon yhteiskunnallisesta hintalapusta

Mielenosoittajia kylttien kanssa

Mielenosoittajia kylttien kanssa

Vääjäämättä päin veetä – aborttikiellon yhteiskunnallisesta hintalapusta

Yhdysvalloissa päädyttiin kesäkuussa kieltämään kohdullisten oikeus oman kehon hallintaan kumoamalla kansallinen takaus aborttioikeuteen. Aborttivastaisuus on nostanut päätään myös Euroopassa, jossa esimerkiksi Puolassa on käytännössä mahdotonta saada raskaudenkeskeytys. Samalla tiedetään, että laittomista aborteista aiheutuva taloudellinen haitta on jo pelkästään kehittyvissä maissa reilusti yli 1,5 miljardia dollaria vuodessa. Minkä takia niin sanotut kehittyneet valtiot haluavat välttämättä ajautua yhteiskunnalliseen ahdinkoon?

Ihmisoikeusrintamalta kuuluu parhaillaan huolestuttavia signaaleja monesta suunnasta. Yhdysvallat osoitti jälleen kesäkuussa 2022 kykenemättömyytensä kypsään toimintaan kumoamalla lähes 50 vuotta voimassa olleen Roe vastaan Wade -päätöksen, joka takasi kohdullisten oikeuden raskaudenkeskeytykseen jokaisessa osavaltiossa. Päätöksen kumoaminen on erityisen kova isku ennestään vähempiosaisille ihmisille, koska Colorado Fiscal Instituten mukaan valtaosa aborttiin päätyvistä on vähävaraisia, rodullistettuja naisia. Epäinhimillinen suhtautuminen raskaudenkeskeytykseen on kuohuttanut myös Euroopassa, jossa esimerkiksi Puola on hiljalleen kiristänyt aborttilakejaan niin, ettei aborttia sallita, vaikka synnyttävän äidin henki olisi vaarassa. Useissa muissakin EU-maissa aborttien kieltäminen on välähdellyt sekä keskustelussa että päätöksenteossa. Käsillä on laaja ilmiö, mutta mistä siinä on kyse?

“Abortissa ei ole kyse vain naisen oikeudesta omaan kehoonsa vaan myös oikeudesta kajota kuolettavasti lapsen kehoon.”Päivi Räsänen Twitter-tilillään 24.6.2022

Perustavanlaatuinen kysymys aborttioikeuden kannalta on, milloin hedelmöittyneestä munasolusta kehittyvä olento täyttää ihmisen määritelmän. Katolisen käsityksen mukaan ihminen syntyy välittömästi hedelmöityksen seurauksena, kun taas Suomen Lääkäriliitto toteaa, että sikiö on ihminen, kun se voidaan pitää tarvittavalla laitteistolla hengissä kohdun ulkopuolella. Aborttilait eivät yleisesti ota kantaa tähän subjektiiviseen kysymykseen, vaan niiden tarkoituksena on varmistaa jokaisen mahdollisuus oman kehon hallintaan, kestävään perhesuunnitteluun ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Abortti ja sen tukipalvelut ovat kansanterveyden kannalta niin olennaisia, että ne ovat Maailman terveysjärjestön välttämättömien terveyspalveluiden listalla. Oikeus raskaudenkeskeytykseen palvelee parhaimmillaan myös lasten etuja, koska jokaisella lapsella on oikeus olla haluttu ja rakastettu. Näillä argumenteilla ei ole kuitenkaan väliä, jos lähtökohtana on, että jokainen raskaudenkeskeytys on lapsenmurha.

Niin houkuttelevaa kuin olisikin sukeltaa syvemmälle ihmisyyden määritelmään, aborttikeskustelun kannalta se on todellisuudessa pikemminkin haitallista kuin hyödyllistä. Siitä ei nimittäin voida päästä yhteisymmärrykseen, eikä polarisoiva keskustelu edistä mitään yhteiseen etuun tähtääviä päämääriä. Tarkastellaan mieluummin, mitä tiedekenttä kertoo aborttioikeuden arvosta. Koska vaikka ihmisyys on henkilökohtaisesti määriteltävissä, tilastot kertovat, että abortti on moraalinen kysymys monessa muussakin mielessä.

Yhteiskuntatieteet, taloustiede mukaan lukien, tarjoavat kattavat raamit aborttikysymyksen pohtimiseen. Kun Yhdysvalloissa sallittiin abortit 1970-luvulla, teiniäitien määrä väheni kolmanneksella. Naisten koulutustaso kohosi, kuten myös todennäköisyys siihen, että nainen sai hyväpalkkaisen työn. Naisten aktivoituminen työmarkkinoilla vaikutti positiivisesti paitsi tasa-arvon toteutumiseen, myös BKT:n kehitykseen. Aborttien laillistamisen todettiin myös vähentävän rikollisuutta, erityisesti väkivalta- ja omaisuusrikoksia. 

Vastaavasti aborttien kriminalisoinnilla nähdään olevan katastrofaaliset vaikutukset sekä kotitalouksille että kansantaloudelle, ja Maailman terveysjärjestön mukaan jo ainoastaan kehittyvissä maissa laittomista aborteista aiheutuvat kustannukset ovat yli 1,5 miljardia dollaria vuosittain. Lapsuudesta kumpuavat kokemukset siitä, ettei ole toivottu tai hyväksytty, heijastuvat yhteiskuntaan heikentyvänä turvallisuutena. Tahdosta riippumattomat raskaudet ja laittomien aborttien komplikaatiot lisäävät naisten riskiä köyhyyteen sekä vakaviin terveysongelmiin. NC Policy Watchin toukokuisen tutkimuksen mukaan Roe v. Wade -päätöksen kumoaminen lisää äitiyskuolemia Yhdysvalloissa yli viidesosalla. Haavoittuvimmassa asemassa ovat marginalisoidut ryhmät; rodullistetut, ei-binaariset ja transnaiset.

Facts don’t care about your feelings. Tutkimusten valossa on ilmiselvää, että aborttien kieltäminen menee yhteiskunnan näkökulmasta vääjäämättä päin v*ttua. Miten on siis ylipäätään mahdollista, että päättäjät päätyvät tällaiseen ratkaisuun?

Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien sekä naisten itsemääräämisoikeuden rajoittaminen kytkeytyy äärioikeiston kannatuksen nousuun, kuten huomioivat muun muassa tutkijat Lynda Gilby ja Meri Koivusalo artikkelissaan naisten seksuaaliterveydestä. Äärioikeiston populistista retoriikkaa yhdistävät radikaali nationalismi ja epädemokraattinen mielikuvilla johtaminen. Käytännössä datalla voi siis yhtä hyvin pyyhkiä persettä, ellei se tue ideologian päämääriä. Äärioikeisto linkittyy yleensä konservatiivisiin moraalikäsityksiin, mikä on havaittavissa Yhdysvalloissa, jossa aborttioikeuden kumoavat ja niitä rajoittavat osavaltiot ovat vahvasti konservatiivisia. Havaintoa tukee myös EU-maiden liikehdintä: oikeutta aborttiin ollaan rajoittamassa esimerkiksi Italiassa ja Maltalla, joissa äärioikeisto ottaa tuulta alleen.

Tilanteessa piilee myös pientä ironiaa. Vaikka niin kutsutut kehittyneet maat luisuvat naisten oikeuksissa satoja vuosia ajassa taaksepäin, trendi ei ole yhtenäinen kaikkialla maailmassa. Latinalaisen Amerikan katolisilla alueilla aborttilainsäädäntö on parhaillaan useassa maassa liberaalimpi kuin Euroopassa. Siinä missä Yhdysvallat entisenä globaalin edistyksen veturina ajaa yhteiskuntaansa tietoisesti entistä syvempään ahdinkoon, Latinalaisessa Amerikassa perinteisesti uskonnolliset “kehitysmaat” seuraavat feministiaktivistien osoittamaa tietä.

Aika näyttää, miten esimerkiksi Suomi pärjää äärioikeiston kurimuksessa. Saattaa kuitenkin olla, että tutkittuun tietoon kannattaa nojata vastaisuudessakin, ainakin aborttikysymyksessä.

 

 

Teksti: Siiri Varis

Kuvitus: Petra Weiste